Sık Sorulan Sorular< Geri dönün

Thermowood nedir? Nasıl bir işlem, bilgi verebilir misiniz?

Thermowood; ahşabın dış ortamda yaşadığı olumsuz özellikleri (çürüme, böceklenme, dönme, bükülme vb.) minimize etmek veya ortadan kaldırmak için 320°C fırın sıcaklığında yapılan termal modifikasyon işlemidir. Bu işlem sırasında ahşabın kendi iç ısısı, 180°-220°C sıcaklıklara çıkmaktadır.

Bu sıcaklık ahşabın yanma sıcaklığının çok üzerinde olmasına rağmen, tamamen oksijensiz kapalı bir ortam olduğu için ahşap yanmaz. Thermowood işlemi, ahşabın başlangıç rutubeti, kalınlığı, ahşabın cinsi vb. birçok faktöre göre değişmektedir. Bu işlemden sonra ahşabın bahsedilen birçok olumsuz özelliği ortadan kalkmakta ve her türlü hava şartları için dayanıklı hale gelmektedir.