Karaçam

İyi Yaşamak Onun Doğasında Var

Çam familyasından olan Karaçam Rusya,Kanada ve İskandinavya’da kuzey ormanlarında baskın olarak yetişen bir ağaç türüdür.

Kozalaklı ve iğne yapraklı ağaç türü olan Karaçamlar, yapraklarını sonbahar mevisimiyle kaybeder.Uzun boylu olan türleri 20 ile 45 mt arasında değişen uzunlukta olup, kuzey bölgelerde yetişmektedir.

Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde görülür. Coğrafi olarak en geniş yayılışa sahip çam türü olan karaçam ülkemizde 400-2100 m yükseltilerde yer alır. Yaşlı gövdesi derin çatlaklı, kalın ve boz renkli kabukları vardır. 40 m kadar boy, 1 m den çok çap yapabilen silindir biçiminde düzgün gövdeye sahiptir. Tepe yapısı yüksek mıntıkalarda ve sık meşcerelerde dar ve küçüktür.

Karaçamın odunları sert, dayanıklı, reçineli ve iyi kalitelidir. Çivi ve vida tutma direnci iyi, işlenmesi kolay olduğundan yapı malzemesi olarak kullanılır.

Bu ağaç aşağıdaki ürünlerin Ham Maddesi' dir: